Kontakt

Helst ikke.

Overlæreren foretrækker fred og ro.

Værdigt trængende kan dog forsøge sig med en mæjl til trc@privat.dk

Den bli’r næppe læst.

I bedste fald kommer den med som et tillægsark på toiletrullen.