Ja ja ja … langt over 100 %

Så fik vi valget om forsvarsbeholdningen overstået.
Jeg forholder mig ikke til resultatet ud fra for eller imod.
Lad det være.

MEN jeg må konstatere at de politiske talsmænd er væsentligt bedre til deres manipulerende retorik end almene skolekundskaber fra regnetimerne.

Da jeg var overlærer… dengang man rejste sig op, når læreren kom ind… lærte alle, at hvis alle dele var talt med, så ville man højst kunne opnå 100 %.

Men i aftes overmandede ja-sigernes sejrsrus regneevnerne, da det lykkedes de mange ordførere at kommer langt langt over 100 %, da de udtrykte, at ”Danmark havde sagt ja”, ”at danskerne klart havde afskaffet forbeholdet”.
God gået… klaphatte!
Det passer bare ikke. Det er gætværk! Ren manipulation med ord og vendinger.

Vi var 4.261.069 stemmeberettigede danskere. Lad os for nemhed skyld blot sige 4,2 millioner.

Af dem havde 2.803.783 afgivet deres stemme. For nemheds skyld… 2,8 millioner.

Altså (ifølge Nørlyngs lille røde regnehæfte) havde 1.457.285 ikke afgivet deres stemme… hverken for eller imod. For nemheds skyld igen… 1,5 millioner.
Disse 1,5 millioner danskere (det er mange) aner vi intet om. De har ikke ”klart sagt”… hverken det ene eller det andet. Så de er ikke en del af ”Danmark har sagt ja”. De kan lige så godt være en del af ”Danmark har sagt nej”. Vi ved det ikke.
Men de ER en del af Danmark. Danskere.

Tilbage til de 2,8 millioner, der afgav stemme.
Heraf sagde 33 % NEJ. Mens 67 % sagde JA.
Altså sagde 924.000 NEJ.  1.880.000 sagde JA.

Regner vi sammen så finder vi:

Ud af de danske stemmeberettigede, har 924.000 klart tilkendegivet et NEJ, og ca. 1,5 millioner har i hvert fald ikke sagt JA.
Så her til morgen, den 2. juni, sidder der rundt i de danske hjem omkring 2,4 millioner danskere, der ikke ”klart har sagt ja til at afskaffe forbeholdet”.
Mindre end 2 millioner jubler til gengæld over ”at Danmark har sagt JA” ???

Set fra ”helikopteren” (venligst udlånt af NATO) må jeg konstatere at UNDER halvdelen af danskerne med ret til at blande sig i sagen, har meldt et JA ud.
Sandsynlighedsberegning vil nok også give et JA blandt de mange, der ikke deltog i valget. Det anfægter jeg ikke.
MEN vi ved det ikke! Vi gætter. Vi tror. Ren leg med tal.

Holder vi os til fakta, så vil det være at omgås sandheden lemfældigt, hvis vi farer ud og påstår ”at DANMARK og danskerne har sagt JA”. Det har vi ikke!
Nogle FÅ har. Under halvdelen af alle dem, der kunne sige det.
Regnestykket er hverken et forsvar eller et angreb på nogen eller noget. Men det er et billede på, hvordan vi altid får fremlagt situationerne ud fra alt andet end helheden og sandheden… kun dele af puslespillet kommer frem og modtager applaus.
Skolet retorik. Ligesom i Kina, Nordkorea, Rusland… nå ja, og folketinget.

Lad mig slutte med et fiktivt eksempel, der ville passe en Ellemann-type:

Astronomerne har valgt at undersøge i hvor mange af universet galakser, der er planeter med liv.
Udgangspunktet er 100 milliarder kendte galakser.
Astronomerne tjekker nu 67 milliarder af disse.
Af disse 67 milliarder finder astronomerne planeter med liv i de 45 galakser. Flot flot.
NU farer astronomerne ud til verdenspressen med:
”YES! Der findes liv i et klart flertal af galakserne!”.

Minder påstanden dig ikke lidt om ham fra Venstre, der vist nok ene mand nedkæmpede alle fjender i krigen i Bosnien for år tilbage 😊